postheadericon Om oss

 

Vad betyder Dojo? Ordet Do är japanska och betyder väg. Ordet Dojo kan kort och gott översättas med träningslokal eller platsen för fysisk, mental och andlig träning eller platsen där man praktiserar vägen. Vägen… att öva närvaro, att vara här och nu. Om att leva i nuet The moment you enter the Now with your attention, you realize that life is sacred. There is a sacredness to everything you perceive when you are present. The more you live in the Now, the more you sense the simple yet profound joy of Being and the sacredness of all life.

Eckhart Tolle

 

DansDojon är en rytmens oas, en träffpunkt. Hit är du välkommen för motionsträning, välbefinnande på alla plan, utbildning, glädje och inspiration. En plats för möten över kultur- och åldersgränser. Kort och gott en plats där du kan dansa loss, träna qigong, meditera, sjunga, må bra.. under ledning av mycket kompetenta lärare.

DansDojon startades hösten 1992 av AnnaLena Tell Eriksson. AnnaLena sökte i många år…och fann, för 26 år sedan, ”Dansen som har allt!, i den västafrikanska dansen. Några år senare kom DansDojon till.
Se här nedan om Lärarna som finns bakom med sitt stöd.

DansDojon är Sveriges äldsta dansskola med inriktning på traditionell västafrikansk dans. Många elever som gått här är numera professionella danslärare.
De första åren låg skolan på Götgatan och från våren 1999 på Kammakargatan i Vasastan. Sedan våren 2007 hyr DansDojon in sig framför allt i Fryshusets danssalar.
DansDojons verksamhet har genom åren inspirerat till och stått som förebild för efterkommande liknande verksamheter.

 

Innerligt TACK till nedanstående mästare som har givit, och som fortsätter att ge, av sitt kunnande till oss. Den grund vi dansar på kommer, till stor och betydande del, genom dem.
De har alla, i mycket stor omfattning, bidragit till den höga standard vi i Sverige har idag inom den väst-afrikanska dansen.
Må lycka, hälsa, glädje och framgång vara med dem!

 

Bedu Annan. Ghana. Han var bland de främsta som ”från början” drog igång den västafrikanska dansen i Stockholm. Skapade senare ”Grounding” i Sverige.
Må hans minne alltid leva.

Alphonse Soumah. Guinea, bor och verkar i Paris. AnnaLenas bror, mentor och lärare sedan 22 år. Det är genom honom vi träffat de mästare och lärare vi talar om nedan i texten. DansDojon har bl a gjort 20 dans-och kulturresor till Västafrika med honom.

Joe Bouschanzi. Guinea, bor och verkar i Dakar/ Senegal. Magisk och enastående dansare och lärare.

Sekouba Camara. Guinea. Lärarnas lärare! Sekouba avled i april 2009. Må hans minne alltid leva.

 

Lamine Lopez. Guinea. Mästartrummis och i många år vid Sekoubas sida. Kanske så även nu? Må ditt minne leva vidare.

 

Balla Camara. Guinea. Underbar musiker, skämtare och person. Även han har, alltför tidigt, gått över till andra sidan. Vila i frid käre vän.

Moustapha Bangoura. Guinea, bor i Chicago. Ger kurser över hela världen. Var toppdansare i Guineas national-balett under 22 år.

 

Jean Francois Lefort ”Danse contemporaine”, Paris.

 

Också många yngre generationers underbara dansare/lärare i Guinea och Senegal har bidragit till den västafrikanska dansens utveckling i Sverige.

 

Vår uppgift är att förvalta era gåvor väl. Att låta musiken och dansen leva vidare, stark och full av kraft. I samklang med den inneboende Kärleken ikonsten.


Tack också till Er
Lärare, Musiker, KlassVärdinnor och Elever
som idag

är DansDojon!

 


Välkommen till DansDojon och möten över gränser!